top of page

לימודי מתמטיקה בבנימינה - מסלול קבוצתי

הלימודים בקבוצות קטנות עד 4 תלמידים מיועדים לתלמידי כיתות ז'- יב' בלבד.

הלימודים מתקיימים אצלי בבנימינה בימי ראשון וחמישי החל מ 17:30 - 19:00.

הקבוצות יהיו לפי כיתות. 

•    מזמנת מעורבות והשתתפות פעילה של כל אחד מחברי הקבוצה.

•   כל אחד מהמשתתפים תורם את ידיעותיו כך שבסופו של דבר מתקבל שהשלם גדול מסך

     חלקיו.
•    במשימות של פתרון בעיות מתמטיות - מספר הרעיונות ורמתם גבוה

      בהשוואה לתלמידים הלומדים למידה יחידנית
•    קיימת  הקשבה לידיעות ,מחשבות ורעיונות של אנשים אחרים.
•    שילוב של תלמידים בעלי יכולות שונות או ממעמד חברתי כלכלי שונה
•    יחסים חיוביים בין החברים.
•    שיפור במצבם הלימודי ובהערכה העצמית של התלמידים "החלשים" ללא

      פגיעה בתלמידים "החזקים" יותר. 
•    תחושת מסוגלות עצמית חברתית ולימודית: לתלמידי הקבוצות יש עמדות

      חיוביות לגבי עצמם והערכה עצמית גבוהה יותר מאשר לתלמידים אחרים.
•    יחס חיובי למקצוע הנלמד וללמידה. 
•    יחסי גומלין (אינטראקציה) בין לומדים ולמידת עמיתים 
•    שיתוף בידע, בתחושות, בהתנסויות ובחוויות 
•    למידה של כישורים חברתיים (ויתור, שיתוף, ניהול מו"מ, מנהיגות, גיבוש הסכמות).
•    למידה של מיומנויות תקשורת וניהול שיח בקבוצה (הקשבה, אמפתיה, נתינת משוב)
•    התנהלות בתוך צוות – חלוקת משאבים, חלוקת תפקידים, נתינת מקום לכל אחד.

למורה יש אפשרות: לקדם כל תלמיד בקבוצה כפרט ואת הקבוצה ככלל באמצעות תיווך ולספק משוב מועיל.

 

הילדים מציינים תרומות אלה של הלמידה בקבוצה הקטנה:
•    אני מרגיש יותר בטוח לטעות כשאני בקבוצה קטנה..

•    אני אוהב ללמוד בקבוצה קטנה.
•    לא רק לי קשה, יש עוד ילדים שקשה להם.
•    אני יכולה להתקדם טוב יותר בלימודים. 

bottom of page