top of page

הלימודים מיועדים לתלמידי א' - יב' וגם למבוגרים הרוצים לשפר את יכולתם במתמטיקה. 

המסלול הפרטני מיועד לתלמידים המבקשים יחס אישי וצמוד וזקוקים למורה שיקנה להם את מירב תשומת הלב. 

לימוד המתמטיקה מתקיימים אצלי בבנימינה או בבית הלקוח.

קצת על הוראה פרטנית:

הוראה פרטנית מבוססת על התפיסה שבני האדם שונים אחד מהשני, אנו נבדלים זה מזה בצרכים, בתחומי העניין ובדרכי הלמידה ולכן יש להתאים את דרכי הלמידה לפרט.

הוראה פרטנית הינה דרך שבה המורה קשוב לתלמיד בצורה מלאה, והמורה קשוב לצרכיו, ,יכולותיו, קשייו ,ורצונותיו של התלמיד.

בהוראה זו יש מקום לקשר אישי, אכפתי וחם כלפי התלמיד.

בהוראה פרטנית קל ונוח יותר לפתח בלומד שיקוף על תהליך הלמידה וההתקדמות שלו.

בדרך הוראה זו ניתן לשתף את הלומד בתכנון ובניית תוכנית הלימודים,הגורמת לאמון ותורמת להעלאת המוטיבציה ללמידה והישגים.

הערכה כאן תישען על יכולת התלמיד להעריך את עצמו, הפערים בין הערכת המורה להערכת התלמיד יהוו בסיס לדו שיח פורה ומקדם ביניהם.

יתרונה הגדול של ההוראה הפרטנית הוא שהמורה יכול להתייחס ליכולת הביצוע האמיתית של התלמיד כנקודה לטיפוח ופיתוח יכולותיו של התלמיד. במסגרת זו יוכל המורה לתת דגש חזק על קידום ההישגים הלימודיים,לפתח כישורי חשיבה ולמידה, ולחזק את הדימוי העצמי של הלומד כבעל יכולת ומסוגלות.

מוזמנים ליצור איתי קשר למידע נוסף.

לימודי מתמטיקה באזור בנימינה - מסלול אישי

bottom of page